Bedrijfsfilm

Kwaliteit

Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten is ons ondernemingsbeleid gericht op het waarborgen van de continuïteit door winstgevendheid van de organisatie.
 
Gezien het marktsegment van onze dienstverlening, willen wij kunnen garanderen dat alle aannemersactiviteiten conform wet- en regelgeving worden uitgevoerd. Wij volgen de ontwikkelingen hierin nauwlettend, zodat onze dienstverlening constant voldoet aan deze eisen.
 
Ons beleid met betrekking van de waarborging van kwaliteit is gericht op:
•          Voldoen aan de eisen en de vanzelfsprekende verwachtingen van de klant
•          Goede invulling geven aan de algemene eisen met betrekking tot duurzaam en verantwoord werken
•          Beschikbaar stellen van moderne, veilige en goed onderhouden materiaal, arbeids- en hulpmiddelen
•          Werken met goed opgeleide, ervaren medewerkers
•          Continue verbeteren van de KAM-prestaties
 
We geven vorm aan dit streven door een actieve houding van de leiding, en een gedocumenteerd en volledig ingevoerd managementsysteem. We stellen voldoende en de juiste middelen beschikbaar, en verplichten onze medewerkers om de regels na te leven, waarbij zij de vrijheid hebben om verbetervoorstellen aan te dragen.
 
Hierbij worden de eisen van de internationale standaard ISO 9001 gezien als wezenlijk hulpmiddel om het beleid te realiseren.