Bedrijfsfilm

Reconstructie kademuur in historische binnenstad

Deze walmuur kon wel een opknapbeurt gebruiken. Een smalle straat scheidt de huizen van het water. De breedte is zo klein dat de walmuren niet op de gebruikelijke manier te vervangen zijn. Een bouwkuip, waarvoor damwandprofielen in de bodem worden geslagen of getrild kan flinke schade opleveren aan de bebouwing langs het water. Die kan nog groter uitvallen bij bemaling van de bouwkuip en als de damwanden weer worden verwijderd.

Alternatief
HDB Civiel heeft een alternatieve methode met een constructie achter de bestaande walmuur aan de zijde van de panden toegepast. Zodra die gereed was, is de bestaande walmuur weggehaald. De voorzetconstructie bestaat uit 22 meter lange buispalen en 8 meter lange damwandprofielen die trillingsarm in de bodem werden geschroefd en gedrukt. De buispalen rusten op de tweede zandlaag. Hieraan worden ankerdrukpalen gekoppeld die als schoorpalen de combiwand in de bodem fixeren. De opdrachtgever koos voor deze aanpak, omdat het werk zonder tijdelijke bouwkuip is uit te voeren boven de grondwaterstand.

HDB Civiel voerde het werk uit vanaf pontons. De funderingsmachine kwam via de weg naar de locatie. De chauffeur moest achteruit door de smalle straten naar het werk rijden. Daar reed hij de machine het ponton op. Vanwege de geringe doorvaarthoogte onder de bruggen kon het materieel niet op z’n plek worden gevaren. De meeste materialen komen wel naar de bouwplaats via de grachten.

Schort
De combiwand blijft met de schoorpalen in de bodem zitten. Deze constructie kreeg een gording met een stalen plaat. Op deze constructie kwam een prefab betonnen schort waarop een bakstenen bekleding is gemetseld. De bovenkant van de schort is afgewerkt met een natuurstenen deksteen. Op die manier wijkt de aanblik van het resultaat niet af van wat er eerst was.


Impressie
Reconstructie kademuur in historische binnenstad
Reconstructie kademuur in historische binnenstad
Reconstructie kademuur in historische binnenstad
Reconstructie kademuur in historische binnenstad
Reconstructie kademuur in historische binnenstad
Reconstructie kademuur in historische binnenstad
Reconstructie kademuur in historische binnenstad
Reconstructie kademuur in historische binnenstad
Reconstructie kademuur in historische binnenstad
Reconstructie kademuur in historische binnenstad
Reconstructie kademuur in historische binnenstad
Reconstructie kademuur in historische binnenstad
Reconstructie kademuur in historische binnenstad
Reconstructie kademuur in historische binnenstad