Bedrijfsfilm

CO2-reductiebeleid

HDB Civiel B.V. wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid het energieverbruik en de CO2-uitstoot verminderen. Wij voeren een actief beleid om dit te realiseren.

In ons Energie Management Actieplan hebben we onze ambities bepaald, doelstellingen geformuleerd en maatregelen opgenomen. Een samenvatting van ons ambitieuse plan voor 2016 - 2020 vindt u hier.

Wij nemen actief deel aan sector-, en keteninitiatieven om samen met onze ketenpartners te werken aan reductie van CO2-emissie. Bovendien nemen wij deel aan het CO2-reductie convenant van de Leeuwenstein Groep, (link naar meer info) en sectorinitiatief "Sturen op CO2"van CUMELA Nederland (link). Onze CO2-footprint is openbaar toegankelijk. (link naar meer info)