Bedrijfsfilm

Grond-, weg- en waterbouw

Onder grond-, weg- en waterbouw wordt een groot aantal disciplines verstaan zoals de bouw van dijken, bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk, baggerwerken, waterbouw en wegenbouw.
 
In de afgelopen jaren hebben wij bijvoorbeeld voor diverse waterschappen allerlei gevarieerde grond-, en leidingwerken uit mogen voeren. Ook doen we regelmatig bestratingswerkzaamheden in binnenstedelijke gebieden, veelal als onderdeel van een groter project. In middelgrote gemeenten hebben wij onder andere diverse bruggen in de binnenstad vervangen, inclusief bestratingen, metselwerken en ondergrondse infrastructuur.