Bedrijfsfilm

Milieukundige werken

We voelen de sterke verantwoordelijkheid om maatschappelijk en duurzaam te ondernemen. Binnen de civiele bouw staat de leefomgeving en hoe we ons hiertoe verhouden centraal. Dat betekent dat we de sterke verantwoordelijkheid voelen om onze leefomgeving op duurzame wijze te verbeteren. Zo controleren wij bijvoorbeeld of de bodem gesaneerd moet worden, richten we ons op zuiveringstechnieken en voeren we inspecties uit. Ook houden we de wetgeving rondom civiele techniek nauwlettend in de gaten en staat veiligheid van onze medewerkers voorop. Dat verstaan we onder milieukundige werken: werken met bodem, water en lucht en alles wat daarin leeft, maar ook innovatieve technieken, wetgeving en arbeidsomstandigheden staan centraal.